אבן שהם - גיליון 371

 ‰– ‡˜ƒ–‡— ‘… ˆƒŒ 36 ‡†‡ŽƒŒ ˜ƒŽ— ‡ƒ~ ˜Š‚Ž‚ ‰–Š –‡ƒ~ €ƒ„‡Œ # ˜ƒ~ŠŒ— # ˜ƒ~Žƒ‰Œ ˆƒŒ ˜ƒ~Žƒ‰Œ ˜ƒ‡Žƒ‰Œ‚ ‡€ƒ Š‰Š 10.000 ‡Šƒ’‡† ‹‡‡–ƒ•Œ ‹‡•Š… ‹ –‡ƒ~ €ƒ„‡Œ 1234 —… „€ ŠŠƒ‰ ˜ƒ~ŠŒ—… ‰–Š ƒ—…‡Œƒ ŠŒ—… ˜ƒŽƒŠ… ˜ƒ‡Žƒ• ƒ‡– ˜ƒ…˜’Œ Šƒ’‰— ƒ˜–„…‚ƒ ˜‡‚Œ ‰–‚ ‘ƒ‡~Š ˜ƒ–—’~ 052-3546882 ‡ƒ~ 03-9737222 <Š† €>˜Ž ƒŠ~ –ƒ •Š‚ ˜Ž…˜ 03-9712876 •’ החזרי מס 03-9797978 ׳ טל הם ש אבן ·¿ www.evenshoham.co.il | 03-9792216 * ~’—˜ ƒ— 2021 –ƒ†•ƒ~ 371 ƒ‡Š€ * תבשילים * סלטים * מעדנים * אוכל ביתי בס"ד קומה ב' 30 שוהם מרקט, הדקל 052-8877262 טל' Š‰ ˜~ ˜ƒ~–Š ‚ŽƒŒ˜‚ ƒŠ”Ž˜‚ ˆƒŽ‡…‚ –—Œ •ƒ˜Œ‚ –ƒ‡—‚ ˜~ ƒŒ–’ƒ ‹‚ƒ— ˜ƒ–€Š ‹‡~‰„‚ Š— 14 ˜ƒŽ‡‡…‚ –‡…Œ ‚—•˜Œ Š‡– –Ž€ƒ ‡–‡Œ ƒŠ~ ‹‡Œ‡ ——ƒ~˜‚Š 32 ‡~Ž•‚ ˜– ˜•’Ž‚ ƒ‡—‡– ˜~ ƒŠ‡€‚ ƒŒ –‡Œ˜ ‚‡Š –> Š— ‡Ž~•‚ "‹‚ƒ— ˜—ƒ˜ 20 ˜ƒƒŒ‚ Šƒ ‹‡‡…‚ Š ˜~ƒ’– ‚ŽŒ Š— ‚ƒ€˜‚ ‡ŽŒ„ ‚Ž‡— ‹‡–‡Œ ‹‚ƒ— ‹ƒ–‡…‚ „– ‡˜‡~ Š— ƒ‡Ž‡Œ 24 כל פתרונות הביטוח תחת קורת גג אחת! 1949 התאמת ביטוחים מאז אל תחדשו את הביטוח בטרם קיבלתם הצעתנו www.cohav-shavit.co.il 03-5611561 ( משרד ראשי )ת"א 03-9730630 סניף שהם מחשב מסלול מחדש 36 רסומאי מצליח משוהם, ה לקח למוטי חזקיה, פ שנ 30 את הייעוד שלו בחיים למצוא

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=