אבן שהם - גיליון 370

 ‰– ‡˜ƒ–‡— ‘… ˆƒŒ 36 ‡†‡ŽƒŒ ˜ƒŽ— ‡ƒ~ ˜Š‚Ž‚ ‰–Š –‡ƒ~ €ƒ„‡Œ # ˜ƒ~ŠŒ— # ˜ƒ~Žƒ‰Œ ˆƒŒ ˜ƒ~Žƒ‰Œ ˜ƒ‡Žƒ‰Œ‚ ‡€ƒ Š‰Š 10.000 ‡Šƒ’‡† ‹‡‡–ƒ•Œ ‹‡•Š… ‹ –‡ƒ~ €ƒ„‡Œ 1234 —… „€ ŠŠƒ‰ ˜ƒ~ŠŒ—… ‰–Š ƒ—…‡Œƒ ŠŒ—… ˜ƒŽƒŠ… ˜ƒ‡Žƒ• ƒ‡– ˜ƒ…˜’Œ Šƒ’‰— ƒ˜–„…‚ƒ ˜‡‚Œ ‰–‚ ‘ƒ‡~Š ˜ƒ–—’~ 052-3546882 ‡ƒ~ 03-9737222 <Š† €>˜Ž ƒŠ~ –ƒ •Š‚ ˜Ž…˜ 03-9712876 •’ הם ש אבן ·¿ ¸ www.evenshoham.co.il | 03-9792216 * ~’—˜ ŠƒŠ~ 2021 –Œ†’ 370 ƒ‡Š€ ‚•ƒ˜Œƒ ‚ƒ† ‚Ž— ’— ˜Ž— ‚ƒ† ‚Ž–’ƒ ‹‚ƒ— 30 Š•‚ ‹–… ‚Œ—ƒ ‚’‡€Œ …˜’˜— ‹‡ƒŒ‡Š‚ ˜Ž— Š~ ‰– ˜—€–Œ –Œ†’ †ƒ‡ ~‡‚ ‹–ƒ— ‚Š~‰ —‡ 52 ‡—‡~ ƒ…†‡ ˆ–Œ –ƒ€˜ Š ˜ƒ„–‰‚‚ ˜ƒŒ•ƒŒ ƒ‡‚ ‡Žƒ–‡‚ –ƒ†‡—‚ ‡‡Œ 24 ƒŠ ‚ŒŠ „~ "ƒ‡—‰ ‚•‡†‡Šƒ’ ˜~ †–’Œ †•‚ …–„~‚ –ƒ†‚ ˜Šƒ‚Š ˜ƒ‡‚ ˜‡Š ‚Š‚‚ Š‰ ‹‡•Ž„Œ –ƒ‡‚ ‡–‡…Œ ‹‚— ‹€ƒ “–~‚ 28 36 >’—˜ ˜Ž—Š ‹‡€ƒ… ˜–ƒ… ˜’–ƒ”Œ ƒ‡Š‡€Š ƒ‡~–ƒ•Š Š…~Œ ‹‚ƒ— ~ ‹‚ƒ— ˜Š‡‚• Š‰Šƒ ˜‰–ƒŒƒ ‚ƒ† ‚Ž— ęĎ ĞďĕĚĐ Ęė ĐĕĢģĕĘĠČč ניהול: מערכת אבן שוהם הפקה: קטי אור ציון עיצוב: רוית ואופירה 2022-2021 תשפ״ב חוברת חוגים ‹‚— ~ המגזין של שוהם וישובי חבל מודיעין ריצה תאטרון אמנות שחייה אופניים מוסיקה מחול התעמלות אמנ ו תי ת ”שירבו זכויותינו כרימון“ ‘Š†Š~ ‡~ ‹ƒŠ‡” ˜…ƒ‡Œ ‰– …ƒ†‡ ˜Š‡ ‹‡‡–• ‹‡Œ…ƒŠŠ 03-9730630 סניף שהם 03-5611561 ( משרד ראשי )ת"א www.cohav-shavit.co.il ƒ†‡‚ ˜~ ƒ—…˜ Š~ ƒŽ˜”‚ ‹˜Š‡• ‹–†

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=