אבן שהם - גיליון 369

היא לא הסבתא של פעם  ‰– ‡˜ƒ–‡— ‘… ˆƒŒ 36 ‡†‡ŽƒŒ ˜ƒŽ— ‡ƒ~ ˜Š‚Ž‚ ‰–Š –‡ƒ~ €ƒ„‡Œ # ˜ƒ~ŠŒ— # ˜ƒ~Žƒ‰Œ ˆƒŒ ˜ƒ~Žƒ‰Œ ˜ƒ‡Žƒ‰Œ‚ ‡€ƒ Š‰Š 10.000 ‡Šƒ’‡† ‹‡‡–ƒ•Œ ‹‡•Š… ‹ –‡ƒ~ €ƒ„‡Œ 1234 —… „€ ŠŠƒ‰ ˜ƒ~ŠŒ—… ‰–Š ƒ—…‡Œƒ ŠŒ—… ˜ƒŽƒŠ… ˜ƒ‡Žƒ• ƒ‡– ˜ƒ…˜’Œ Šƒ’‰— ƒ˜–„…‚ƒ ˜‡‚Œ ‰–‚ ‘ƒ‡~Š ˜ƒ–—’~ 052-3546882 ‡ƒ~ 03-9737222 <Š† €>˜Ž ƒŠ~ –ƒ •Š‚ ˜Ž…˜ 03-9712876 •’ החזרי מס 03-9797978 ׳ טל הם ש אבן ·¿ ¸ www.evenshoham.co.il | 03-9792216 * ~’—˜ ~ 2021 ‡Šƒ‡ 369 ƒ‡Š€ 0505559190 < 8:30-14:30 :׳ ו < 9:30-20:00 :׳ שעות פתיחה: א׳, ג׳-ה חדש בשוהם מרקט ‡Š‡Š’ ˜ƒŠŠ˜‚Š —… •Ž Š— ‹ƒ‡ ƒŒ ˜ƒ†ƒ’ ‹‚ƒ— ˜ŒŽ 12 ‚‰— ‡Š ‚‡—‡ ~Š ‚~‚ ‹‡ƒŒ‡Š‚ ˜Ž— <„ ‚‰— ‹‡Ž ˜˜‡‰ …˜’˜ ˜‚Š— ˜‡—‡ 12 ˜ƒ’”Š ‚ŒŠ —‡ ‹‚ƒ— —… †–ƒ’ •–~’ 16 < €ƒ ‹‡…–„~ ˜Œ~ ‡Œ : ‹‡ŽŽŒ‚ ‹‰‚ "–‡…Œ‚ ˜~ ‹Š—Œ 20 כל פתרונות הביטוח תחת קורת גג אחת! 1949 התאמת ביטוחים מאז אל תחדשו את הביטוח בטרם קיבלתם הצעתנו www.cohav-shavit.co.il 03-5611561 ( משרד ראשי )ת"א 03-9730630 סניף שהם 32 הסבתא של היום Š‡€ ˜ƒ~ ‚—€’— ˜ƒ~˜‚ ˜‡‡ƒƒ… ˜ƒ’˜—Œ ƒ—‡‡‚Œ ‹‡—Ž —˜ —ƒ…‚ ‡ƒ”‡— ‡Œƒ~ŠŽ‡‚ ~˜‚ ‹ƒ‡ ƒ‰Š ‡€‡€… †•‡ƒ–’ –‡”

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=