אבן שהם - גיליון 365

054-8000-377 ƒŽ–„ ניסים 052-2129521 לפרטים: ניסים פדידה יו״ר יצחק מויאל מנכ״ל ויועץ חברתי אחריות לאומית מפלגת הם ש אבן ƒ†‡‚ ˜ƒŽƒ–˜’ Š‰ ˜…~ €€ ˜–ƒ• ˜…˜ 1949 „~Œ ‹‡…ƒ†‡ ˜Œ~˜‚ ƒ†‡‚ ˜~ ƒ—…˜ Š~ ƒŽ˜”‚ ‹˜Š‡• ‹–† www.cohav-shavit.co.il 03-5611561 ( משרד ראשי )ת"א 03-9730630 סניף שהם חג אביב שמח ·¿ ¸ www.evenshoham.co.il | 03-9792216 * ~’—˜ ‡Ž 2021 “–Œ 365 ƒ‡Š€ יריד פסח דוכנים מוזיקה אווירה חג שמח 25.3.21 יום חמישי 16:00-21:00 26.3.21 יום שישי 08:00-15:00 ‡Š Š‚ Š‡’Š ‘ƒ‚ "‹‡‚ ˜Žƒ‰— 24 ˜‡Žƒ–’ ‚‡˜ 40 ‹‡–”ŒŠ ˜‡‡… Š~–—‡ ‹~‚ ˜~‡”‡ ˜ƒ• –Šƒ –~‡Š‡Œ "‹‡–”ŒŒ Š~–—‡ ‡Ž 48 Š‡‡†Œ— —‡~‚ ‡‰ ‚ƒ ‹ ‚Ž†• ‚ƒ ‚‰’‚ ”‡‰ ˜‡˜ƒŒ—Œ ˜‰ƒƒ˜ŒŠ ƒŽŠ ~ ‡ 62 ˜…~ ƒŠ’ –— 2021 ŠƒŒ ‹‡–”Œ ˜ƒ‰Œ 36 ‹‚ƒ— ‡—ƒ˜ 6 ‡†‡Š~‡– Šƒ—‡ ˜ƒ‡Ž‰ƒ˜ ‡’˜˜—Œ ‹‡—‡€Œ …’Š ‹‡–—‰ ‹‡Žƒ‰˜Œ 6 56 חג אביב שמח לכל קהילת שוהם

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=