אבן שהם - גיליון 362

‡„€Œ ‚ ‹‚— Š— ‡‡ƒŒ Š…‡ƒ—‡ƒ ~’—˜ ƒŠ‰ 2020 –Œ” | 362  ƒ ‡Š€ www.evenshoham.co.il 0 3 - 9 7 9 2 21 6 ·¿ ¸ 054-8000-377 ƒŽ–„… הם ֹ ש אבן …ƒ†‡‚ ˜ƒŽƒ–˜’ Š‰ ˜…~ €€ ˜–ƒ• ˜…˜ 1949 „~Œ ‹‡…ƒ†‡ ˜Œ~˜‚ …ƒ†‡‚ ˜~ ƒ—…˜ Š~ ƒŽ˜”‚ ‹˜Š‡• ‹–† www.cohav-shavit.co.il 03-5611561 ( משרד ראשי )ת"א 03-9730630 סניף שהם ימי חנוכה 8 הדלקת נרות חגיגית במשך 17:30 עם בית חב"ד כל יום בשעה 20 –Œ ˜ƒ~–Š ˜—’…Œ ‚‡‡~– ˜‡ƒ•Š ‡‡†—Ž‡ƒ– ˆŠ‡Š ‚˜ƒ~ ‚~–‡ ˜Œ~— …~‚ ˜~ ‚’‡—… ‹‚ƒ— —…ƒ‰‡˜ ‚~‚ ‚Ž—‚Œ Š…‚ ƒ‰Ž –ƒ…Š ‚–‡… ‘˜—Œ „– ‡˜‡~ ‚Žƒ–…~Š ‚—— ‚ƒ† ‡‰‚ 30 12 36 שישה חיילים משוחררים משוהם מספרים על המפגש עם האזרחות בתקופת שפל ועל מציאות חייהם המאתגרת קיבלו בלת“מ חג אורים שמח €‡‡ƒ”Ž„ƒ– Š~ƒŽŒ ‹ƒŠ‡”

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=