אבן שהם - גיליון 361

‡„€Œ ‚ ‹‚— Š— ‡‡ƒŒ Š…‡ƒ—‡ƒ ~’—˜ ƒƒ—… 2020 –ŒƒŽ | 361  ƒ ‡Š€ www.evenshoham.co.il 0 3 - 9 7 9 2 21 6 ·¿ ¸ 054-8000-377 ƒŽ–„… הם ֹ ש אבן …ƒ†‡‚ ˜ƒŽƒ–˜’ Š‰ ˜…~ €€ ˜–ƒ• ˜…˜ 1949 „~Œ ‹‡…ƒ†‡ ˜Œ~˜‚ …ƒ†‡‚ ˜~ ƒ—…˜ Š~ ƒŽ˜”‚ ‹˜Š‡• ‹–† www.cohav-shavit.co.il 03-5611561 ( משרד ראשי )ת"א 03-9730630 סניף שהם קרוב לבית קרוב ללב 18 Š~ ‚ƒ˜ ‚ƒ˜ ~Š ‹‚ƒ— ˜”ƒŒ ‚–‡ ƒŒ >Š–’ƒ—>Œ ‚Œƒ–˜ Š•Š "D ‘Š~ 20 ˆ 39 36 26 16 16 >‹‡–‚? ˜–‚ ‹‡–Œ ‹‚ƒ— ˜”ƒŒ ‹‡–‚ ˜Žƒ‰— ˜~ ŠƒŠ‰Š ‹‡ŽŽŒ‚ ‹‰‚ ‚—…‚ ‹‡‚ ˜Žƒ‰— ‚…ƒƒ–Š ‹‡Œ—ƒŽ ~Š ŠƒŽƒ •Š ˜Ž…˜ ƒ‡—‰Š ƒ‰Ž ‹‚ƒ—Š ˜‡Œƒ–‚ ‚‡Ž‰ ‹•ƒ˜ —…‚ ‚•’Œ ‡Š•Š~ ‡~ ”>ŽŠ —‡ ‡‚ —~– ‚–†—Œ‚ ˜Ž…˜ Š— ‹‚ƒ— ‡—ƒ˜ Š –ŒƒŠ ˜ƒƒ† ‹‡Š‡Œ •– —>ŠŒ… ‡•…ƒŒ— >ƒ ‚ ‚’ƒ•˜‚ Š –’Œ ‚Žƒ–ƒ• ‚Š… ˜‡•‡ŽŒ‡~ƒŠ‡Œ ‹ ƒŠ<„ Š†‡ƒ– <Š‡Œ Š>~ ‹‡Œ‡ 150 Œ ‚ŠŒŠ ‚–€ ‹‡~ƒŠ‡Œ ˜ƒ–‡— Š‡’ –ƒ 1 ‡

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=