אבן שהם - גיליון 358

‡„€Œ ‚ ‹‚— Š— ‡‡ƒŒ Š…‡ƒ—‡ƒ ’—˜ „ ƒŒ˜ 2020 ‡Šƒ ‡ | 358  ƒ ‡Š€ www.evenshoham.co.il 0 3 - 9 7 9 2 21 6 ·¿ ¸ הם ֹ ש אבן 18 14 22 ~Š ˜—• ~ŠŠ? …~Š ‡ƒ‰‡ ‚‡‚ >‹‡‡•˜‚Š ‡˜‰ŠŒŒ‚ –>ƒ‡ ƒ•‡<” ‡ŽŒ ‹ ‚—‡–’ ƒ‡~– —ƒŠ— ‹ƒ˜ ˜—• ˜˜ƒŒ ˜ƒ–€˜~Œ ‹‡Ž— ˜‡‚Œ ƒ ˜>Š… Ž‚Œ •ƒ–„ ‹–‡Œ ƒ˜‡‡…ŒŠ ˜ƒ’ƒ…ƒ‡—‰ ‚Žƒ –ƒ•ŒŠ Œ~Ž ‡•…ƒŒ— >ƒ ˜~Œ —…–ƒ† ‹‡‰–ƒŒ‚ ‹‡–ƒ’‡ ‹ ‡ ˆ–ƒ‰ ƒ‡˜ƒ‡ƒƒ…Œ ‚…’—Œ ‡Ž‡ ‚…Œ˜Œ‚ ˜~ ‹‡•„…Œ ‹‡‡Œƒ•Œ‚ ‹‡•‚ ‹‡Žƒ• †•–Œ ‹‚ƒ— † Š † ƒ ~ ~ 60% ˜ƒŽ…‚ Š‰  ‚…Ž‚ COVID 19 בוחנ פתע Š ˜ƒ’˜—Œ ‹‚ƒ— –’‚ ‡˜ ˜ƒŠ‚ŽŒ 8 ˜ƒƒ—‚ ˆŠ‚Œ ˜‡—‡~‚ ˜ƒƒŒ˜‚‚ ‘‡€Ž‚ ‹ƒ‡~ ˜…˜ ‚‡Š ƒ–— ‹‡‡‡Ž†Ž‡~‚ œŒ 30

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=