אבן שהם - גיליון 357

‡„€Œ ‚ ‹‚— Š— ‡‡ƒŒ Š…‡ƒ—‡ƒ ’—˜  ƒ ‡ 2020 ‡ Ž ƒ ‡ | 357  ƒ ‡Š€ www.evenshoham.co.il 0 3 - 9 7 9 2 21 6 ·¿ ¸ הם ֹ ש אבן 14 14 20 œŒ 30 ‚‡˜ ƒƒŒ •Ž ˜Š‡Œ ‹‚ƒ— †–ƒ’‚ –—Œ ‚–ƒ•‚ ‡ŒŠ ˜‡Š ˆ– "‡ƒ—‡‡ ˜ƒ€€ Š ‹‚ƒ— ˜”‚ †•‡ƒ–’ ‚‡€–Ž~ ˜ƒ‰–Œ ‹‚ƒ— ˜‡–~Šƒ ˆ–Š ~”ƒ‡ ‹‡ŠŠƒ” ‹‡–‚ Š ‹‡’†Œ ‹‚ ‹‚Š •‡’Œ ~Š † Œ…Ž Šƒ‡† ˜~ ƒ’˜Š ‡‰ •– ˜ƒ— ˜ƒ— ˆ—Œ ˜ƒŽŠ ‹‡Ž‡˜ŒŒƒ ‹‡ ‹‡•‡ŽŒ ‹‚ƒ— ‡—ƒ˜ ‚— ‹‡~ƒ– ~Š ƒŽƒ–— …ƒ‡Œ‚ €–‚ ‹‚Š— ‚ŒŠ”Œ‚ ˜— ˆ– †‚ ˜ƒ~Š’ŽŠ ‚””‚ ‚„ ‹‚Š— † 03-97947991 שוהם מרקט-קומה קניון טל׳: מבצע עדשות מגע יומיות בעסקה שנתית פרמג'נו רג'יאנו גר' 100 שוהם מרקט 9 .90 ₪ מבצע ‹–€ 100 Š †ƒ ˜ƒ~‡– ‚‡‡Š• ‡˜ ˜—– ƒƒŒ ‡–…Š ”Œ‚ ‡† •— 4 .90 D ‘Š†Š~ ‡~ ‹ƒŠ‡”

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=