אבן שהם - גיליון 356

‡„€Œ ‚ ‹‚— Š— ‡‡ƒŒ Š…‡ƒ—‡ƒ ’—˜ –‡‡~ 2020 ‡~Œ | 356  ƒ ‡Š€ www.evenshoham.co.il 0 3 - 9 7 9 2 21 6 ·¿ ¸ 054-8000-377 ƒŽ–„… הם ֹ ש אבן 16 22 42 כל פתרונות הביטוח תחת קורת גג אחת! 1949 התאמת ביטוחים מאז אל תחדשו את הביטוח בטרם קיבלתם הצעתנו www.cohav-shavit.co.il 03-5611561 ( משרד ראשי )ת"א 03-9730630 סניף שהם רך של שוהם פנות לשוהם של הגיפט קארד ולים לעשות קשת עיצוב ה בשער העיתון לוגו שוהם תחתית המודעה: ‘ƒ~Š ƒ~ƒ ‘‡~‚ €… ˜ƒŽ˜Œ ‚Ž˜Œ –ƒ— ˜€”‚ ˜Ž‡˜ ‚Ž˜Œ‚ ‡~ŠŒ‚ –Œ€  ƒ~ 17/5-17/6/20 ‹‡‰‡–~˜‚ ‡ …Š † ‹…˜Œ‚ ˜ƒ‡ƒŽ… ”Œ‚ ‡~Ž˜Š ‘ƒ’‰ ‚‡Ž• ˜‡Žƒ—…ƒ GIFT MARKET œŒ ‹‚ƒ— ~Œ 28-33 ˜ƒƒ— €… …Œ— ‹‚ƒ— ‡—ƒ˜ Š‰Š †•’~ ”‡‰ ‚Žƒ–ƒ•‚ ˜ƒ—–‚ ˜ƒŒ˜Œ ‚‡€’‚ ‹ ˜‡Œƒ•Œ‚ "˜ƒŽ‰‚ †Œ‰ „–ƒ~ ‡’ ˆ‡~ Ž”Š –Ž€ƒ ‡–‡ŒŠ ƒŒ–€ ˜ƒ‚Š˜‚‚ ˜~ ‚”’•— ˜‡–Ž‡Šƒ•‚ "‚‡Š Š‰ƒ~ ˜ƒƒ—Š ‚‡Ž„Šƒ ‚€ƒ ‡–ƒ…~Œ ‹‡Ž’‚ ƒŠ~ –‡‰‚Š ‘ƒ’ƒ ‹‡Ž ‹‡—ƒ†Œ‚ƒ ˜ƒŽ…Œ‚ ƒ€‡Œ‚ ˜ƒ’‡Š…˜ƒ‰Œ‚

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=