אבן שהם - גיליון 355

‡„€Œ ‚ ‹‚— Š— ‡‡ƒŒ Š…‡ƒ—‡ƒ ’—˜ ‡Ž 2020 Š‡–’~ | 355  ƒ ‡Š€ www.evenshoham.co.il 0 3 - 9 7 9 2 21 6 ·¿ ¸  054-8000-377 ˜~ ‹‡…”ŽŒ ‚Žƒ–ƒ•‚ ƒ–—•˜‚ ˆ‡~ ˜Š ‹‡”ƒ– הם ֹ ש אבן ‹‡•‡– –‰ ˜ƒƒ…–‚ Š‰ D 200 Š ˜…˜Œ ‚ŽŒ„‚ D 10 ˆ Šƒ’‡† ‡Œ ‡ƒ…˜ ‚‡ŽŒ‚ƒ ‚‡”•‚ MEAT&DELI < ‚‡‡–† •ƒ— ˜–”ƒ˜ >‚—‚ ‡ƒŽ? ‹‡„ƒ–~ ˜ƒ‡ŽŒ…Šƒ ‹‡’~Œ –…Œ ‡Ž ˜‡‡’~Œ ‹‡„ƒ–~ ‹‡Ž‡Š˜ƒ ‹‡…ƒ”‡’ ‚Šƒ’ ‡Ž‡–€ ‚Œ–ƒ€ ˜‡‡ŽŒ ‡†Ž• ƒ•<€ ŠŒŽ‚Œ –—‡ ‹‡‡–† ‹‡€ ŠŠ— ƒ’‡ ‡€ –•‡ –ƒ‡” ˜ƒ~‡–‚ –—Œ Š— ˜ƒ‡…Ž‚‚ƒ ‹‡Š‚Ž‚ ‡’Š ˜ƒƒ †•–Œ ‹‚ƒ— •ƒ—‚ ˜ƒ‡ƒŽ… ‹‡•‚ Š‰ Š<€ƒ‰Š~ ‡Ž•˜ŒŠƒ ˜ƒ’’‰Š ƒŽ€~ ‹‰˜ƒ–‡—Šƒ ‹‰˜ƒ—–Š †•–Œ ‹‚ƒ— ˜Š‡‚•Š ˜€~ƒ ‚‡‚ƒ ‹‚ƒ— …’ €…˜Š…~Œƒ ~‡–ƒ…Œ— –—‰ …ƒ†‡‚ ˜ƒŽƒ–˜’ Š‰ ˜…~ €€ ˜–ƒ• ˜…˜ 1949 „~Œ ‹‡…ƒ†‡ ˜Œ~˜‚ …ƒ†‡‚ ˜~ ƒ—…˜ Š~ ƒŽ˜”‚ ‹˜Š‡• ‹–† www.cohav-shavit.co.il 03-5611561 ( משרד ראשי )ת"א 03-9730630 סניף שהם פסח שמח ובריאות לכולם! €‡‡ƒ”Ž„ƒ– Š~ƒŽŒ ‹ƒŠ‡” ˜ƒ–‡…€… ‹‚ƒ— ‡—ƒ˜ Š‰Š ˜ƒ~‡–‚ –•‡‚ƒ

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=