אבן שהם - גיליון 354

כל פתרונות הביטוח תחת קורת גג אחת! 1949 התאמת ביטוחים מאז אל תחדשו את הביטוח בטרם קיבלתם הצעתנו www.cohav-shavit.co.il 03-5611561 ( משרד ראשי )ת"א 03-9730630 סניף שהם ‡„€Œ ‚ ‹‚— Š— ‡‡ƒŒ Š…‡ƒ—‡ƒ ’—˜ –~ 2020 –~ƒ–’ | 354  ƒ ‡Š€ www.evenshoham.co.il 0 3 - 9 7 9 2 21 6 ·¿ 054-8000-377 הם ֹ ש אבן 16 "‹‚ƒ— ‡—ƒ˜ ƒ–•‡ ‰‡‚ –ƒ•Š –Œ ‘‡– ˜‡ ƒ ˜ƒ–ŒŠ ‹‚ƒ— ‡–†’Ž ˜~ —ƒ€— ‹‰‚ —…‚ ‹‡ŽŽŒ‚ ‹‰‚ ƒ‚Œ ƒŒƒ ‚”ƒŒ‚ ‡>…ƒŽ— —ŒŒ ~Š ‹‡ŽŽŒ‚ ‡—ƒ˜ "ƒ‡Š ‹ƒ˜…Š ‹‡–‚ŒŒ „– ‡˜‡~ •– ~Š ‹‡–ƒ’ ‚‰ Š†‡~ ˜~ ƒ–‡‰˜ ‹‚ƒ—Œ ˜‡–‡‡Š’ƒ• ‚Ž—‚ Š‰ ˜—’…˜Œ— 36 18 12 œŒ œŒ œŒ 03-9039630 ‹…˜Œ ‹‡ƒ–‡~ ˜Šƒ‚ ‡Œ‡ƒ ‹‚ƒ— ‘‡Ž Š~–—‡ –~ƒ —…‚ ƒŽ‰—ŒŠ – †•–Œ ‹‚ƒ— ‚…‡˜’ ˜ƒ— 8:00-20:00 ‚ € ~ ‹‡Œ‡ 8:00-13:30   ‹‡Œ‡ 8:00-12:00 €…‡–ƒ ƒ ‹ƒ‡ –Œ–• ƒŽ–~ –ƒ‡~ –‡•…˜

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=