אבן שהם - גיליון 353

כל פתרונות הביטוח תחת קורת גג אחת! 1949 התאמת ביטוחים מאז אל תחדשו את הביטוח בטרם קיבלתם הצעתנו www.cohav-shavit.co.il 03-5611561 ( משרד ראשי )ת"א 03-9730630 סניף שהם ‡„€Œ ‚ ‹‚— Š— ‡‡ƒŒ Š…‡ƒ—‡ƒ ’—˜ ˜† 2020 –~ƒŽ‡ | 353  ƒ ‡Š€ www.evenshoham.co.il 0 3 - 9 7 9 2 21 6 · ¿ ¸ 054-8000-377 הם ֹ ש אבן 16 20 30 12 ‚ŒƒŠ˜ ‚‡‡Ž’ ‚”ƒŒ‚ —~– ”‡‰ ‚‡”‡„ƒ’ƒ~‚ –>ƒ‡Š ˜ƒŠ‚Ž˜‚ Š ‹‡Žƒ˜Ž ƒ‡€‚ ƒ‡‡Š ‚”ƒŒ‚ Š— ˜‡’‰ Š ‡Œƒ•Œ ƒ˜‡ Š— "‡—‡~ –†Ž‡~ ‹‡~€ ‹‚ƒ— ‚Žƒ—~– ˜‡Ž‰’‚Œ ‚Ž ˜Œ‡‡•˜Œ “–~ ‚€ƒŒ „– ‡˜‡~ ‹‚ƒ— ƒ‰‡˜ —… >–ƒ†•‡–•? ‚–ƒ†•‡–• –Œ–• ƒŽ–~ –‚ƒ ƒ‡˜ –‚ ˜‡‡—–’ Š Š~–—‡Š ‡—~–‚ ‹‡–ƒ˜ ~ŠŠ ‚”‡’ ˜‡˜…’—Œ ˜ƒ”‡’‚ –’Œ Š€ƒŒ ~Š…— 15 …ƒŠ—Œ ˜ƒŠ 20 D ‹‡‡–† ˜ƒ•–‡ ‹ƒ‡ ‹ƒ‡ ‚…‡˜’‚ ˜ƒ— 7:00-23:00 œ‚ œ~ —”ƒŒƒ ˜— ˜‡Ž‰  ‡—‡— ‹‡—ƒ˜ ˜”ƒ•…‡ƒƒ–˜ ‚Œ ‚’—‚ ‡•ƒŒ Š ˜ƒ†Š˜—‚Œ "ƒ—‡‡ ˆƒŽ‡…‚ ˜‰–Œ ‚‡–†Œ ‚’‡—… 14 œŒ

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=