אבן שהם - גיליון 352

כל פתרונות הביטוח תחת קורת גג אחת! 1949 התאמת ביטוחים מאז אל תחדשו את הביטוח בטרם קיבלתם הצעתנו www.cohav-shavit.co.il 03-5611561 ( משרד ראשי )ת"א 03-9730630 סניף שהם ‡„€Œ ‚ ‹‚— Š— ‡‡ƒŒ Š…‡ƒ—‡ƒ ’—˜ ƒŠ‰ 2019 –Œ” | 352 ƒ‡Š€ www.evenshoham.co.il 0 3 - 9 7 9 2 21 6 “–~‚ ‡•Š…Š‰Š ˜ƒ‡Ž · ¿ ¸ 054-8000-377 הם ֹ ש אבן 18-20.12.19 08 :00-14:00 16:00-21:00 16:00-21:00 30 ‚‰ƒŽ…‚ €…Š€–Š …Œ— ‚‰ƒŽ… ˜‡— ‚Œ Š‡— "‚”ƒŒ ‡–… 12 ƒŽŽŒŠ ˜ƒ—Š ƒ•‡’‚ ‚Œ "‹‡Žƒ–…~‚ ‹‡—ƒ…‚ 12  ‹‚ƒ— ˜”ƒŒ 34 œŒ ? 18 ˜”ƒŒ ‡”•˜ ƒ‚„ 2020 ˜Ž—Š ‹‚ƒ— D ƒ‡Š‡Œ 155 26 ‚~ Š‡– –Ž€ƒ ‡–‡Œ Š‡€‚ ‹ ƒ—… ƒŽ‡Œ 50 28 ‡ƒŽ‡—‚ Š „– ‡˜‡~ —–Ž— ‡˜ƒ–˜‚ ‡–ƒ‡”‚ –„€Œ ˆƒŽ‡… Š‡…˜Œ Š‰‚ ƒŠ—‡‰Š 20 ‹‡Š”ƒ’Œ ~‡‚ ˜‡–ƒ‚ ˜ƒ‡–‡Šƒ Š— •„…‚ ”‚ ~Š ˜‡ ‹‡–ƒ‚‚ ˜€‚Ž‚ …~ ‡ƒ‡‚ –’‚ …Œ— ‹‡–ƒ~ €

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=