Table of Contents Table of Contents
Next Page  1 / 72 Previous Page
Information
Show Menu
Next Page 1 / 72 Previous Page
Page Background

הם

ֹ

ש

אבן

מגזין

ה

שהם

של

וישובי חבל מודיעין

בס"ד

24.90

רק

L

מגשפיצה

!!!

באיכות ובמחיר

1

הפיצה מספר

!!!

היכונו להפתעות נוספות

פיצה פצץשוהם ממשיכים במבצעים מטורפים

ללא תחליפי גבינה!!! מוצרלה ועמק בלבד

03-9749745/7

במקום בלבד

*הסניף רשאי להפסיק את המבצע בכל רגע * ט.ל.ח

כל פתרונות הביטוח

תחת קורת גג אחת!

ביטוחי רכב ביטוחי דירות ביטוחי בריאות ביטוחי נסיעות ביטוחי עסקים ביטוחי קבלנים ביטוחי סיעוד ביטוחי תאונות

אל תחדשו את הביטוח

בטרם קיבלתם הצעתנו

סניף שהם 0360379-30

משרד ראשי (ת"א)

03-5611561

www.cohav-shavit.co.il

בית נחמיה

אילוף

0

חצרות פרטיות

0

תאים מרווחים

0

גידול ומכירת

0

מדשאות נרחבות

0

מקצועי

מספרה מפנקת לכלבים

0

גורים ובוגרים

052-2527872

כלבים

בכפר

פנסיון באוירה כפרית

ימים א-ד 00:4-03:21

סופ"ש 00:5-00:21

תחנת הדלק אלון, קיבוץ עינת

טל: 8487839-30

ס נ י ף פ " ת

אצטדיון המושבה, פ"ת

טל: 1816006-30

www. go ldandba l l . co . i l

ת

ש

ד

ו

ח

מ

ה

ח

י

ת

פ

ת

נ

י

ע

ף

י

נ

ס

סניפים: י-ם, ב"ב אלעד ומודיעין

הזולים במדינה

ב נ ס י ע ו ת ב י ן ע י ר ו נ י ו ת

מ ו נ י ו ת

דרך צד י ק י ם

מ ח י ר י ם ל ד ו ג מ ה :

₪ 120

שהם – תל אביב

₪ 170

שהם – ירושלים

03-6005004

רכבים גדולים עד 02 מקומות

ט.ל.ח

בס"ד

03-6187777

“הכל הכל, אני יכול, כי זה החופש הגדול"

לכל הנוסעים, הנופשים והטסים, אנחנו נשארים כאן כדי להמשיך ולהפיק לכם עוד עיתון

שבא מאהבה

חופשה נעימה! מערכת אבן שוהם

www.evenshoham.co

. i l

או ג וסט 5102 אב-אל ו ל 6122979-30

גל י ו ן 082

לגליון זה

מצורפת

חוברת חוגים

"אבן שוהם"

התשע"ו

36

נפרדים מארמונד (עמרם) בן נעים ז"ל

לב טהור:

44

הצופים מסכמים עוד מחנ"ק מדהים

כמה אהבה:

נגד הרבנות הראשית

הרב סתיו

יעלו בשנת הלימודים הקרובה

מחירי הצהרונים ביישוב

"חונים טסים" התופעה נמשכת

אוגוסט וחם:

פתיחה חגיגית

י י נ ו ת ה ש ו ה ם

יום ג' 8/81 בשעה 00:81

מול הדואר מעל מגה

פרטים בעמוד 75