Table of Contents Table of Contents
Next Page  10 / 64 Previous Page
Information
Show Menu
Next Page 10 / 64 Previous Page
Page Background

10

גליון 572

אבן שהם

ה מ ו ק ד ה ע י ר ו נ י 6 0 1 *

הכדור בידיים שלנו

שעת כדור הארץ

יום ראשון, 51.4.62

כולנו מכבים את האור לשעה

אחת, משעה 00:02

(למעט תאורת רחובות)

מכרז פומבי מס’ 51/91

לקבלת הצעות להפעלת

גן פרטי בשוהם

מועד ההגשה - 51.5.01 בשעה 03:61

סיור מציעים: 51.4.03 בשעה 00:01 מבניין המועצה.

7

.₪ 500 :

עלות המכרז

7

בכבוד רב

גיל ליבנה

ראש המועצה

טלפון לבירורים ניתן לפנות

למר יוסי פרץ בטל’:

2303279 – 30. או במייל

yossip@shoham.muni.il

העתיד בידיים שלנו

הזמנה למפגש שיתוף ציבור מס’ 2

יום שני, כ”ב אייר, 51.5.11, שעה 03:91,

אודיטוריום תיכון שוהם (הכניסה משד’

עמק איילון). ההרשמה תחל בשעה 00:91

בהמשך למפגש הראשון, הנכם מוזמנים למפגש ציבורי שני,

בו נגבש יחד, בקבוצות דיון משותפות את תמונת העתיד

הרצויה של שהם וכיווני ההתפתחות העתידיים של היישוב.

המפגש בהשתתפות ראש המועצה, גיל ליבנה, וממלא

מקומו, איתן פטיגרו, מחזיק תיק תכנון ובניה, סגני ראש

המועצה וחברי מועצה, מהנדס המועצה, צוות תכנון תכנית

המתאר ונציגת מינהל התכנון במשרד הפנים.

הכניסה חופשית, אך נבקשכם להירשם מראש באתר

המועצה כדי שנדע להיערך לכבודכם. את סיכומי המפגש

הקודם והמצגת ניתן למצוא באתר המועצה.

לפרטים נוספים: חגית אדיב יעדים בפיתוח

zohargin@bezeqint.net

050-5552969

שהם 5302

עשרות מתקנים

לאיסוף קרטון

למיחזור

בקרוב בשוהם

בקרוב יוצבו בכל השכונות בשוהם עשרות

קרטוניות של חברת אמניר, לאיסוף

קרטון ומוצריו למיחזור. מפה מדוייקת

של המתקנים ופריסתם תהיה זמינה

לתושבים באתר המועצה באינטרנט .

הקרטוניות יאפשרו לכם, תושבי היישוב,

נגישות קלה למתקן מיחזור.

הנכם מתבקשים להמנע מהשלכת קרטונים לפח הירוק

או לערימות הגזם, ולעשות שימוש במתקנים החדשים.

הידעת?

קרטון ומוצרי נייר

מהווים %03 מנפח

הפסולת, ועד %71

ממשקלה!!!